×

ŚCIEŻKI LEPSZEJ EDUKACJI

Rok 2014 zamyka 25 lat praktykowania Wrocławskiej Szkoły Przyszłości /zawsze z edukacją przedszkolną/. Mamy nadany przez MEN status placówki eksperymentalnej. A teraz nie tylko poszukujemy nowych-innych-twórczych ścieżek zmian, ale jednocześnie pracujemy nad modelem przedszkola i szkoły ćwiczeń dla studiujących Pedagogikę. Od początku liderem Zespołu jest prof. Ryszard Łukaszewicz z programem autorskim.

Ścieżki innowacji wymagają pracy w małych grupach – do 15 dzieci; wymagają nowych – otwartych i elastycznych – celów i zadań edukacyjnych, zmienionego układu i doboru treści, a nade wszystko niekonwencjonalnych metod i form uczenia się – często t a k ż e poza samą szkołą; bowiem takim niezwykłym „podręcznikiem” jest świat wokół, który „głodzi” i prowokuje ciekawość dzieci!

Jeszcze w roku szkolnym 2014/15 będziemy realizować dwa małe projekty jednosemestralne:

  • WROCŁAWSKIE FENOMENY SZTUKI: INSPIRUJĄCE ZNAKI ZAPYTANIA
    dla grupy 6-latków
  • MARZENIA CHODZĄ W BUTACH: MOJA WYOBRAŹNIA I AUTONARRACJA
    dla grupy 9-latków

Reorganizacja placówki i przygotowanie innowacyjnego modelu szkoły ćwiczeń – wiele od nas wymagają, ale jednocześnie chcemy liczyć na aktywnych i współpracujących Rodziców. Dla dobra naszego wspólnego startu mamy możliwość realnego zwolnienia z opłaty czesnego WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH. Zapraszamy!

×