Przyszłość

Fundacja podejmuje działania mające na celu wznowienie działalności placówek edukacyjnych w ramach Wrocławskiej Szkoły Przyszłości. Zawarta została umowa na wykonanie prac projektowych polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej i koncepcyjnej dla przebudowy budynku przy ul. Skwierzyńskiej 34a. Poniżej wizualizacje.