Edukacja domowa

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka w miejsce szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Tworząc program i wybierając metody kształcenia swoich pociech, organizują ich edukację w sposób zindywidualizowany – adekwatnie do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań, przy zachowaniu zgodności z wymaganym na danym poziomie kształcenia zakresem wiedzy. Takie rozwiązanie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału dziecka już od pierwszych lat jego ścieżki edukacyjnej i dobór metod pedagogicznej pracy, które w tej ścieżce okażą się najowocniejsze.

Idea edukacji domowej stanowi alternatywę dla instytucji szkoły, umożliwiając zamianę sformalizowanej rzeczywistości na środowisko rodzinne, domowe. Szkołą wówczas staje się dom, nauczycielami zaś rodzice, bliscy oraz inne osoby zaangażowane w proces nauczania. W ten sposób edukacja domowa daje rodzicom możliwość kontroli treści, które przyswaja dziecko, a także otoczenia, w którym przebywa ono każdego dnia. Dzieci korzystające z trybu nauczania domowego zostają zapisane do stacjonarnej szkoły, w której formalnie są uczniami, jednak nie uczęszczają na tradycyjne lekcje.

Wrocławska Szkoła Przyszłości jest szkołą przyjazną edukacji domowej. Oferujemy kompleksowe wsparcie wszystkim rodzinom, które zdecydują się realizować obowiązek szkolny poza szkołą we współpracy z naszą placówką. Naszym uczniom zapewniamy konsultacje w trakcie roku szkolnego oraz przeprowadzenie egzaminów w atmosferze przyjaznej dla dziecka. Dodatkowo, nasi uczniowie korzystają ze wsparcia projektu Centrum Nauczania Domowego uzyskując bezpłatny dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej. Dzięki platformie dzieci mogą korzystać z zajęć on-line z nauczycielami, scenariuszy zajęć lekcyjnych, repetytoriów dodatkowych materiałów edukacyjnych. 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Panią Dyrektor Jowitą Panek pod numerem telefonu 507 025 781