O Fundacji

Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne została założona w 1992 roku jako odpowiedź dla rodziców poszukujących innego, niekonwencjonalnego i ideowego podejścia do edukacji ich dzieci. Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne prowadzi modelowe rozwiązania innowacyjne, które eksponują edukacyjną wartość aktywności każdego dziecka, a także niekonwencjonalne rozwiązania praktyczne

Cele Fundacji

niezależne działanie na rzecz zmian w oświacie, sprzyjających poczucie wolności ludzi wobec alternatyw w edukacji swoich dzieci z oferowaniem i wspomaganiem w praktyce
zawiązywanie wolnych inicjatyw edukacyjnych, a zwłaszcza założenie i wspomaganie centrum studiów nad alternatywami w edukacji człowieka o nazwie „Wrocławska Szkoła Przyszłości” oraz stacji edukacji ekologicznej
wspieranie i rozwijanie modelu „Wrocławskiej Szkoły Przyszłości”, w tym zakładanie i prowadzenie placówek realizujących model Wrocławskiej Szkoły Przyszłości
pobudzanie w praktyce wolnych inicjatyw edukacyjnych z podejmowaniem form przygotowania przodowników innowacji edukacyjnych
upowszechnianie doświadczeń Fundacji
współpraca z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i jednostkami gospodarczymi
Profesor

Inicjator

Prof. dr hab. Ryszard Maciej Łukaszewicz - wizjoner, inicjator innowacyjnych podejść do edukacji, założyciel i prowadzący wiele warsztatów dla rodziców i dzieci, lider projektu Wrocławskiej Szkoły Przyszłości. Ukazuje dzieciom i rodzicom, że edukacja może być wielką przygodą poznawania świata, ale jednocześnie tworzy okazje poznawania światów możliwych, pożądanych.

Historia

W 1972 w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego powstała idea projektu specjalnego o nazwie „Wrocławska Szkoła Przyszłości”. Idea była skoncentrowana na studiach i poszukiwaniu innej wizji szkoły. Na początku podejmowane były działania innowacyjne i eksperymentalne z dziećmi przedszkolnymi i szkoły podstawowej w formie zajęć pozalekcyjnych nazwanych Warsztatami Aktywności Niekonwencjonalnej, dalej warsztaty „Jak podróżować bez map”, po drodze kolejne projekty opisane i udokumentowane filmowo.

Po 17 latach otwarto szkołę o nazwie „Wrocławska Szkoła Przyszłości” przy ul. Skwierzyńskiej 34a. Miejsce, gdzie odbywały się zajęcia, warsztaty i zawiązywały wolne inicjatywy edukacyjne. Jest to najstarsza tego typu inicjatywa w Polsce, doceniona na rynku autorskich szkół w Europie, jak również doceniona na arenie międzynarodowej, czego przykładem jest poświęcenie Wrocławskiej Szkole Przyszłości jednego z odcinków “Nauczyciele świata” realizowanego przez telewizję japońską. W ramach projektu „Wrocławska Szkoła Przyszłości” powstał ponadto szereg materiałów publicystycznych zarówno w formie książek, gazet jak i filmów. Warto wspomnieć m.in. o tytułach takich jak „Jak bajkami mosty budować ? Wrocławska Szkoła Przyszłości 1985″, „Edukacja dialektyczna i siła tradycja. Błędy: Wrocławska Szkoła Przyszłości 1985″, „Jesteśmy dziećmi świata; Wrocławska Szkoła Przyszłości 1985″, „Wrocławska Szkoła Przyszłości. Dla wyobraźni -dla duchowości-dla praktyki” 2010.

Wrocławska szkoła przyszłości

Do lamusa została odłożona ikona szkoły jako „Rzędy ławek wypełniające wnętrze izby lekcyjnej potrójnym rytmem ławek”. W szkole stworzono cztery rodzaje przestrzeni.

Przestrzeń otwarta – umownie zbliżona do koła bez mebli, pozwala na różne usytuowanie, różne odległości między uczestnikami, na znaczną swobodę ruchów, na dobry kontakt wzrokowy, dobrą słyszalność, społeczną równorzędność, łatwość wymiany informacji, otwartość zachowań, emocji

Przestrzeń warsztatowa – zorganizowane miejsce pracy, wypełnione ruchomymi stolikami i krzesłami

Przestrzeń kameralna – ma kilka metrów kwadratowych z przeznaczeniem na swobodną, „wyciszoną” formę aktywności w małych grupach, ta mała przestrzeń daje poczucie bycia jakby we własnym kącie, podnosi poczucie komfortu psychicznego, emocjonalnego relaksu i wypoczynku

Przestrzeń imaginująca – szczególnie zakomponowane miejsce, którego głównym przeznaczeniem jest kreowanie światów wyobrażonych
Stworzono również miejsca edukacyjnych inspiracji: Ekospiżarnia, Ekokąt, Póka na półpiętrze i Hol

Działalność Wrocławskiej Szkoły Przyszłości nie sprowadza się jedynie do prowadzenia szkoły, ale polega również na prowadzeniu szeregu towarzyszących działań o charakterze edukacyjno-wychowawczym i badawczym. Działaniami takimi są zarówno warsztaty, jak i konsultacyjne dla osób prowadzących działalność eksperymentalną.

Zielony manifest

Szkoła jest wielką okazją próbowania świata i siebie. Tam przecież gromadzą się czujące, wrażliwe, czasami oporne, ale zawsze chłonne stworzenia – dzieci. Właśnie w szkole można dokonywać rzeczy niemożliwych i być niezadowolonym ze zwykłego, utartego porządku ludzkiej egzystencji. Dla dzieci jest ona nie tylko „ziemią obiecaną” czy żeglowaniem ku „trafnym utopiom”, ale i miejscem uczenia się energii przemieniania wyobraźni w wizje lepszego świata, a także wielkim kęsem życia. Spontanicznie i z niecierpliwością, z uwagą i wytrwałością, pragną używać rąk i rozumu, aby doświadczać, bezpośrednio dotykać, a nie jedynie ogarniać myślą, zamienioną na czynności pozorne. Chcą ciągle od nowa stawiać znak równości między twórczością i zmianą, a nie odtwarzać dany ład. Potrzebują doświadczać siebie jako części świata, aby instytucją, fantazją, kreacją i zabawą, ekspresją i emocjami, sprzyjać drodze odkrywania ekologicznego porządku życia. Dlatego w obrazach przyrody szukamy metafor dla nowych, alternatywnych inspiracji oraz sensów, które mają wyrazić ich oczekiwania…

Świeradów

Stacja ekologiczna. Miejsce, gdzie prowadzono Salony Edukacji Ekologicznej pod nazwą NATURAmy, każdego roku tydzień warsztatów edukacji ekologicznej dla dzieci z całej Polski, a także z zagranicy, średnio 60-80 uczestników. Innowacyjnym przesłaniem dla tych warsztatów jest opowieść o naturze ludzkiej i „świecie na opak”, prowadzone są i inspirowane tak, aby przewidywać, przeżywać, kontestować, działać praktycznie, zmieniać.

Partnerzy

Kontakt

  • Wrocławska Szkoła Przyszłości
  • Sekretariat: Skwierzyńska 34a
    53-522 Wrocław
  • Szkoła: Barskich 33
    52-007 Wrocław
  • NIP: 8940007769
  • Tel: 507 025 781