Co nas wyróżnia?

Ta szkoła jest jednocześnie miejscem magicznym, miejscem bycia/stawania się; przestrzenią wędrówki – ręki, myśli, imaginacji. Edukacja jest tu drogą odmieniania możliwości KAŻDEGO - poprzez wspomaganie-inspirowanie-kierowanie - a wszystko po to, aby: zmieniać świat – przekraczać siebie /prof. Ryszard Maciej Łukaszewicz/

Jesteśmy szkołą z tradycjami akademickimi o uznanym międzynarodowym dorobku. Dzieci aktywnie korzystają także ze spotkań i działań studentów, wolontariuszy nie tylko z Polski, artystów, specjalistów i gości zagranicznych, którzy swoją obecnością zwiększają atrakcyjność szkoły jako placówki innowacji edukacyjnych. Szkoła korzysta z bazy i zajęć Stacji Edukacji Ekologicznej w Świeradowie Zdroju oraz z programu CENTRUM INNOWACJE & ROZWÓJ – prowadzonych przez Fundację Wolne Inicjatywy Edukacyjne.